Disclaimer website

Prijzen

Aan de prijzen voor de producten van STAAAL aangegeven op deze website of op websites van derden kan geen enkel recht worden ontleend. STAAAL behoudt zich het recht voor prijzen ten allen tijde aan te passen.

Privacy

STAAAL slaat persoonsgegevens van haar klanten op. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden doorgespeeld.

Persoonsgegevens (zoals e-mailadres, huisnummer, postcodes en telefoonnummers) zullen alleen gebruikt worden om de levering van uw product zo soepel mogelijk te laten verlopen.

STAAAL behoudt het recht u na de order te benaderen om uw klanttevredenheid te meten. E-mailadressen zullen alleen voor metingen en/of commerciele uitingen worden gebruikt indien hier nadrukkelijk vooraf toestemming voor is gegeven.


 

Algemene verkoopvoorwaarden

Bij koop van een product van STAAAL gaat de koper automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Levering

In het geval van levering op een door u gewenst adres wordt bij grotere producten eerst een telefonische afspraak gemaakt.

Als, om welke reden dan ook, de vervoerder niemand aantreft op het afgesproken tijdstip en plaats, heeft STAAAL het recht volledige kosten in rekening te brengen.

Zie ook garantie en leveringsvoorwaarden.

Recht op retour

Het recht op retour vervalt in de meeste gevallen omdat de producten voor u op maat worden gemaakt.Mocht een product afwijken van hetgeen is aangeboden of u constateerd een gebrek dan kunt u na overleg het product terugsturen.Wij zullen het gebrek herstellen of het juiste product leveren.

Annulering

STAAAL behoudt het recht zonder opgaaf van reden een order ongedaan te maken en niet uit te voeren. De koper ontvangt dan de volledige verkoopsom inclusief vervoerskosten terug.

Gebruik

De producten van STAAAL mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waar zij voor vervaardigd zijn.

De producten van STAAAL zijn vaak zwaar en hard. De koper is zich bewust van stoot of valgevaar en het gevaar van breken van glas. De koper dient gevaarlijke situaties te vermijden en op te passen met kleine kinderen. STAAAL kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Garantie

De garantie op de producten van STAAAL, zoals aangegeven in de garantie en leveringsvoorwaarden geldt alleen indien er sprake is van zogehete ‘fair use’. STAAAL behoudt te allen tijde het recht om de garantie niet toe te kennen indien er twijfel is over de juiste omgang met  het product.

Copyright

STAAAL behoudt te allen tijde het intellectueel eigendom van de door STAAAL geproduceerde producten (ook op maatwerk) tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Dit houdt ook in dat STAAAL (op maat) geproduceerde producten mag fotograferen en in haar webshop mag opnemen.

Recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Klik hier voor meer informatie over garantie en de levering.